Stanówka


Szanowni hodowcy, w bieżącym sezonie polecamy krycie następującymi ogierami. Istnieje możliwość dzierżawy niektórych ogierów.

Kuce - Ogiery